Szolgáltatásaink

Az a küldetésünk, hogy testreszabott szolgáltatást kínáljunk a lakástulajdonosoknak. Legyen szó kis, vagy nagy épületekről, a mi célunk egy olyan hosszú távú partneri kapcsolat kialakítása, amely kölcsönös bizalmon, egymás igényeinek megismerésén és a szolgáltatás kiváló minőségén alapszik. Büszkék vagyunk rá, hogy ügyfeleink gyakran ajánlják cégünket érdeklődő ismerőseiknek.

Sokszor kapjuk a kérdést: 

"Milyen feladatokat látnak el a társasház kezelés és a közös képviselet keretén belül?"

Erre egyszerű a válasz. Munkánkat három alapvető dokumentum irányítja:

 • Társasházkezelő törvény
 • Alapító Okirat
 • Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Közös képviselet

Közös képviselőként választott tisztségviselők vagyunk, és a társasházak képviseleti jogkörét látjuk el. E szerint a munkánk:

 • A közgyűlés határozatainak előkészítése és végrehajtása.
 • Minden szükséges intézkedés megtétele az épület fenntartásának biztosítása érdekében.

 • A tulajdonostársakat terhelő közös költségek közlése és beszedése.

 • Perben képviselni a társasházat.

 • Lehetőség szerint a tendereken való indulás.

Társasházkezelés

A társasházkezelői tevékenység egy speciális szakterület, és komplex feladatösszesség. A tevékenység ellátásához szükséges a társasház fenntartásával, működésével összefüggő gazdasági, műszaki, és jogi követelmények ismerete. Társasházkezelőként vállaljuk a társasházakon adódó különféle szakmai tevékenységek folyamatos, hiánytalan elvégzését.  Feladataink, mint társasházkezelő:

 • Társasházkezelés költségvetés és éves beszámoló elkészítése
 • A társasház, épület fenntartása
 • A Társasház gazdálkodása (hasznosítási javaslatok kidolgozása, megtétele)
 • Üzemeltetési és karbantartási feladatok megszervezése
 • Közgyűlést összehívása, hiánytalan és megfelelő lebonyolításának a biztosítása
 • Gondoskodás a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról
 • A tervezett felújítások irányítása és ellenőrzése
 • Közös költség hátralékok behajtása

Társasházi könyvelés

Szolgáltatásainkat komplex egészet alkotva végezzük, így a közös képviseleti és társasházkezelői munkánkba beletartozik a könyvelés és az adminisztrációs feladatok teljes körű ellátása is, melyért nem számolunk fel plusz költséget. A könyvelést korszerű rendszerben, elektronikusan végezzük. Nyilvántartásaink naprakészek, átláthatóak, és bármelyik tulajdonos által megtekinthetőek. A könyvelés mellett olyan feladatokat is elvégzünk, mint például a ház igény szerinti adóbevallásának elkészítése, vagy a rezsicsökkentési kimutatás elkészítése és havonkénti kifüggesztése. Folyamatosan nyilvántartjuk a tulajdonosok befizetéseit, elmaradásait, melyeket - amint időszerűvé válik - törvényes és szabályos keretek között behajtunk. Minden lezárt év végén elszámolást készítünk, melyet prezentálunk a tulajdonosok felé. Az elszámolás során minden tulajdonos saját átlátható és egyszerűen értelmezhető kimutatási példányt vihet haza, ezzel is garantálva azt, hogy minden tulajdonos tisztában legyen a társasház működésével.

Társasház alapítás

Társasházat lehet alapítani meglévő, illetve még meg nem lévő, felépítendő házra is. A társasház alapítás egy bonyolult jogi folyamat, melyben segítségre van szüksége a tulajdonosoknak, vagy az építőközösségnek, ha úgy határoznak, hogy elkülönült társasházközösségben működnek tovább. Számos folyamaton kell keresztülmenni, melyhez több szakember részvétele is kell. A társasház megalapításához szükséges szakismereteink és kapcsolatrendszerünk hozzájárul az alapítás egyszerű és gyors lebonyolításához. A társasház alapítása jó döntés, hiszen egy ház 2-3 tulajdonossal még zökkenőmentesen működhet a mindennapokban, és egyszerűen megbeszélhetik a házon elvégzendő feladatokat, de egy több tulajdonossal rendelkező háznál már nehezebb az álláspontok zökkenőmentes egyeztetése. Fontos, hogy legyen a ház mellett egy olyan személy, aki egy személyben megszervezi és kézben tartja a ház dolgait.

Könyvelés rendbetétele - Elmaradt elszámolás pótlása

Egyes Társasházak életében valamilyen oknál fogva (pl.: közös képviselő elhunyt, néhány éve a tulajdonosok kezelik a házat) előfordul, hogy nincs megfelelően vezetve a könyvelés, illetve, hogy az elszámolás is hiányzik egy, vagy akár több évről is. Vállaljuk ezeknek a hiányos dolgoknak a rendbetételét, hogy minden újra naprakész és átlátható legyen.

Reklámtevékenység

Cégünk a társasházkezelői és közös képviseleti tevékenység mellett a hasznosításon belül értékesítő feladatokat is ellát. Eme tevékenységünk hosszú múltra tekint vissza. 22 éve foglalkozunk reklámfelületek bérbeadásával olyan házainknál, ahol a tulajdonosok beleegyezésüket adták a tevékenységbe, illetve ahol lehetőség van felület értékesítésére. Ezen időszakban több reklámszolgáltató és forgalmazó vállalkozással is kötöttünk szerződést, és megbízható kapcsolatrendszerrel rendelkezünk. Ha egy társasház adottságainál fogva alkalmas reklámhordozó felülettel rendelkezik, mi utat találunk az értékesítéséhez, melynek segítségével számos előnyre, és kiváltságokra tehet szert a társasház. Reklámfelületeink jelenleg is Budapest szerte üzemelnek és díszítik a város képét.

Minden jog fenntartva © 2023 Novative-Szolgáltató Bt. - Közös képviselet - Társasházkezelés
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!