Szolgáltatásaink

Közös képviselet

Közös képviselőként választott tisztségviselők vagyunk, és a társasházak képviseleti jogkörét látjuk el. E szerint a munkánk:

 • A közgyűlés határozatainak előkészítése és végrehajtása.
 • Minden szükséges intézkedés megtétele az épület fenntartásának biztosítása érdekében.

 • A tulajdonostársakat terhelő közös költségek közlése és beszedése.

 • Perben képviselni a társasházat.

 • Lehetőség szerint a tendereken való indulás.


Társasházkezelés

A társasházkezelői tevékenység egy speciális szakterület, és komplex feladatösszesség. A tevékenység ellátásához szükséges a társasház fenntartásával, működésével összefüggő gazdasági, műszaki, és jogi követelmények ismerete. Társasházkezelőként vállaljuk a társasházakon adódó különféle szakmai tevékenységek folyamatos, hiánytalan elvégzését. Munkánkat a társasházkezelői törvényeknek megfelelően végezzük, és a munkához kapcsolódó követelményeknek megfelelően rendelkezünk a Társasházkezelő képesítéssel. Feladataink, mint társasházkezelő:

 • Társasházkezelés költségvetés és éves beszámoló elkészítése
 • A társasház, épület fenntartása
 • A Társasház gazdálkodása (hasznosítási javaslatok kidolgozása, megtétele)
 • Üzemeltetési és karbantartási feladatok megszervezése
 • Közgyűlést összehívása, hiánytalan és megfelelő lebonyolításának a biztosítása
 • Gondoskodás a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról
 • A tervezett felújítások irányítása és ellenőrzése
 • Közös költség hátralékok behajtása

Társasházi könyvelés

Szolgáltatásainkat komplex egészet alkotva végezzük, így a közös képviseleti és társasházkezelői munkánkba beletartozik a könyvelés és az adminisztrációs feladatok teljes körű ellátása is, melyért nem számolunk fel plusz költséget. A könyvelést korszerű rendszerben, elektronikusan végezzük. Nyilvántartásaink naprakészek, átláthatóak, és bármelyik tulajdonos által megtekinthetőek. A könyvelés mellett olyan feladatokat is elvégzünk, mint például a ház igény szerinti adóbevallásának elkészítése, vagy a rezsicsökkentési kimutatás elkészítése és havonkénti kifüggesztése. Folyamatosan nyilvántartjuk a tulajdonosok befizetéseit, elmaradásait, melyeket - amint időszerűvé válik - törvényes és szabályos keretek között behajtunk. Minden lezárt év végén elszámolást készítünk, melyet prezentálunk a tulajdonosok felé. Az elszámolás során minden tulajdonos saját átlátható és egyszerűen értelmezhető kimutatási példányt vihet haza, ezzel is garantálva azt, hogy minden tulajdonos tisztában legyen a társasház működésével.


Társasház alapítás

Társasházat lehet alapítani meglévő, illetve még meg nem lévő, felépítendő házra is. A társasház alapítás egy bonyolult jogi folyamat, melyben segítségre van szüksége a tulajdonosoknak, vagy az építőközösségnek, ha úgy határoznak, hogy elkülönült társasházközösségben működnek tovább. Számos folyamaton kell keresztülmenni, melyhez több szakember részvétele is kell. A társasház megalapításához szükséges szakismereteink és kapcsolatrendszerünk hozzájárul az alapítás egyszerű és gyors lebonyolításához.  A társasház alapítása jó döntés, hiszen egy ház 2-3 tulajdonossal még zökkenőmentesen működhet a mindennapokban, és egyszerűen megbeszélhetik a házon elvégzendő feladatokat, de egy több tulajdonossal rendelkező háznál már nehezebb az álláspontok zökkenőmentes egyeztetése. Fontos, hogy legyen a ház mellett egy olyan személy, aki egy személyben megszervezi és kézben tartja a ház dolgait.


Gondnokság

Egy gondnos munkájával támogatja a társasház nyugodt életét, és meghibásodás esetén mindig van valaki, aki azonnali segítséget tud nyújtani. Az ház gyakori bejárásának alkalmával a gondnok az alábbi feladatokat látja el:


 • Takarítási feladatok ellenőrzése

 • Alapvető tűzvédelmi berendezések szemrevételezésszerű ellenőrzése
 • Elektromos berendezések ellenőrzése, a kiégett izzók, fénycsövek pótlása
 • Az épületüvegezés, a közösségi tárolók, a bejárati kapuk ellenőrzése, beállítása
 • Felvonók biztonsági berendezéseinek ellenőrzése
 • Rendkívüli problémák felmerülése esetén kivonulás, a helyszínen kárelhárítás, társasház kezelő tájékoztatása
 • A hibaelhárító bejutásának a biztosítása, a meghibásodás bemutatása
 • Egyéb, igény és megbeszélés szerinti feladatok ellátása

Reklámtevékenység

Cégünk a társasházkezelői és közös képviseleti tevékenység mellett a hasznosításon belül értékesítő feladatokat is ellát. Eme tevékenységünk hosszú múltra tekint vissza. 21 éve foglalkozunk reklámfelületek bérbeadásával olyan házainknál, ahol a tulajdonosok beleegyezésüket adták a tevékenységbe. Ezen időszakban több reklámszolgáltató és forgalmazó vállalkozással is kötöttünk szerződést, és megbízható kapcsolatokkal rendelkezünk. Ha egy társasház adottságainál fogva alkalmas reklám hordozó felülettel rendelkezik, mi utat találunk az értékesítéséhez, melynek segítségével számos előnyre, és kiváltságokra tehet szert a társasház.